İmar Barışı tam bir facia

İmar Barışı tam bir facia

İmar barışının asıl  amacı, elektrik su gibi hizmetlerini ayıramamış olan mülk sahiplerine bu fırsatı vermek ve kentsel dönüşümde mülk sahibi olduklarını ispat etmelerini sağlayacak bir belge üretmekti.

Ancak geldiğimiz noktada çerçevesi doğru çizilmemiş bir projede  başvuru sayısı  7 milyonu geçince iş kontrolden çıkmış durumda..

Bakanlığın yapılan başvuruları yerinde kontrol yapma şansı olmaması vatandaşın her türlü hileye başvurmasına da kapı açtı. Bunlar arasında en çok başvurulan yöntem photoshop ile kat ekleme oldu. Bir çok yapıda olmayan veya imalat halinde olan katlar kopyala yapıştır ile gerçek fotografmış gibi işlenip başvurular yapıldı. 

Diğer bir yöntem ise bu süre içinde inşaata devam edip son güne kadar tamamlayıp eskiden beri yapı varmış gibi başvuru yapanlar. Hatta uydu görüntülerinde yok denmesin diye çatısını yeşil yapanlar bile var. 

İmar barışının en büyük sorunu ise imara uygun olmayan binlerce yapınında belge alabilmesi. İmar planında 3 katlı bir parselde 4 katlı bina yapıldıysa bunu sisteme kaydetmeye engel birşey yok. Konut alanına işyeri yapılmasına da engel yok. Hatta otopark olan katı daire veya işyerine çevirmek te  mümkün. Hatta yıllardır yapısı yola çıktığı için iskan alamayan sorunlu yapıların dahi belge aldığı bir gerçek. Çünkü başvuruda herhangi bir imar durumu veya yerel idarenin oluru istenmiyor.

Binanızın depreme dayanıklı olması, ses ve ısı yalıtımı yapılmış olması, yapı malzemelerinin TSE belgeli olması, iş ve iş güvenliğine uyulması gerekmiyor. Bu konularda hiçbir denetim ve sorgulama yok.

Bu uygulamadaki  diğer  büyük sorun; kanunlara uygun iş yapanların ve bu kanunları ve yönetmelikleri uygulayan ilgili idarelerin tüm çabalarını yok sayan, kanunlara uymayanları ödüllendiren bir şekle dönüşmüş olmasıdır. Yeni bir yapı yapacağınızda her daireye otopark yapmak zorundayken, eski kaçak yapı sahibi otoparkını dahi daireye çevirebilmektedir.

Şu ana kadar 7 milyondan fazla yapı imar barışına başvurdu. Bu yapılardan ciddi bedeller alınarak belgeleri verildi. Ancak sistemde işin bir sonraki adımı düşünülmedi. Sistemden belge alan mülk sahipleri "kat mülkiyeti tapusu" almak istediklerinde bu pek mümkün olmuyor. Çünkü "kat mülkiyeti" kurulabilmesi için ilgili idare tarafından onaylanmış kat mülkiyeti projesi olması yani ruhsat eki mimari proje olması gerekir. Bu evrakla tapuya giden vatandaşların çoğu tapu belgesi alamadığı için madur. Şu anda başvuranların çoğu bu aşamaya gelmediği için bu sorunu yaşamamış olabilirler.Ancak hazırlıklı olsunlar..